Werkvloer weer in balans

Het succes van een bedrijf valt of staat in hoge mate met de efficiency van de medewerkers. Efficiënt betekent echter niet alleen maar uren draaien om de arbeidsproductiviteit verhogen. Integendeel. Uiteindelijk leidt dit veelal tot werkstress met (langdurig) ziekteverzuim tot gevolg. Eén op de drie gevallen van ziekteverzuim heeft te maken met werkstress en hiermee is deze psychosociale arbeidsbelasting (PSA) de meest voorkomende beroepsziekte in ons land.

De kosten die met het verzuim en het productiviteitsverlies gemoeid gaan, zijn enorm. Gelukkig kan het ook anders, want een medewerker die zich kan focussen op het hier en nu, ‘mindful’ is, ervaart minder druk en presteert daardoor beter. Door bewustwording en het toepassen van een aantal praktische handvatten gaat de stress naar beneden: de medewerker komt meer in balans en zal vanuit ontspanning leven en werken.

Structurele verbeteringen

Natuurlijk is hierin ook een taak voor de werkgever weggelegd. Bepaalde structuren die jarenlang de arbeidsproductiviteit op hoog niveau konden houden, neigen nu een valkuil te worden. Waar sturen op aanwezigheid en het volgen van procedures meer regel dan uitzondering was, wordt het vandaag de dag steeds belangrijker de verantwoordelijkheid bij de werknemer te leggen en hem de ruimte te geven tot zelfontplooiing. Dat vergt wellicht ook aanpassing vanuit de organisatie zelf.

Wij kunnen met u meekijken in het bedrijf en in kaart brengen waar een verbeterslag gemaakt kan worden. Vervolgens kunnen we een plan opstellen en met uw werknemer(s) aan de slag gaan. Dit kan variëren van een programma van een halve dag tot een uitgebreid traject van enkele maanden. Hierin trekken wij op met andere professionals uit ons netwerk.